Dzień: 5 października 2018

Wieczyste użytkowanie gruntów przechodzi do lamusa!

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, na mocy której użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów! To ważna zmiana w polskim ustawodawstwie, która pomoże rozwiązać problemy, jakie napotykają właściciele lokali w budynkach wielolokalowych przy przekształcaniu praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na chwilę obecną zmiany dotyczą gruntów zabudowanych […]

czytaj więcej