8 kroków procesu inwestycyjnego

8 kroków procesu inwestycyjnego

Proces inwestycyjny jest skomplikowanym zagadnieniem. W artykule zamieszczamy dla Państwa krótki opis naszej działalności w obrębie działań deweloperskich – od pomysłu do realizacji.

 

Krok 1 – POMYSŁ

Punktem wyjściowym jest praca koncepcyjna. Jest to proces, przy którym posługujemy się głównym narzędziem, jakim jest postrzeganie potrzeb osób, dla których dedykowana będzie inwestycja. Na tym etapie również następuje ocena możliwości inwestycyjnych.

 

Krok 2 – MIEJSCE AKCJI

Lokalizacja w przypadku inwestycji deweloperskiej ma szczególne znaczenie. W kroku drugim następuje określanie aspektów decydujących o jej wyborze. Otoczenie, infrastruktura, komunikacja, bliskość, przestrzeń, zieleń… Założenia, przygotowane we wcześniejszym etapie, są weryfikowane i poddane szczegółowej analizie.

 

Krok 3 – REAKCJA

Po wykonaniu szeregu analiz oraz oszacowaniu możliwości wykonania założonego pomysłu, następuje podjęcie decyzji o realizacji inwestycji.

 

Krok 4 – PROJEKT

Etap ten jest niezwykle ważny.  Dokumentację projektową sporządzamy z pietyzmem, korzystając z doświadczenia największych twórców architektury w Polsce. Jest ona niezbędna do przeprowadzenia następnych kroków procesu inwestycyjnego.

 

Krok 5 – ZAANGAŻOWANIE

Każdy etap procesu inwestycyjnego mierzymy jedną najwyższą miarą zaangażowania. Tylko wykazując się pełną determinacją i skutecznością jesteśmy w stanie wprowadzić naszą wizję w życie.

 

Krok 6 – REALIZACJA

Każda nasza inwestycja jest nieszablonowa, co czyni ją prototypem. W związku z powyższym sięgamy tylko i wyłącznie po wykonawców o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym. Ich referencje oparte na opinii o najwyższej jakości świadczonych usług, są kluczem decydującym o zaproszeniu ich do realizacji planowanej inwestycji.

Krok 7 – KOORDYNACJA

Budowa obiektu jest procesem pasjonującym, żywym wymagającym naszego stałego uczestnictwa w jego toku. To dzięki temu z pełnym przekonaniem oddajemy obiekty nienagannie wykonane, stanowiące ucieleśnienie naszego sposobu myślenia o budynkach po prostu pięknych i najwyższej jakości.

Krok 8 – SUKCES

Krok ten jest zwieńczeniem dotychczasowej pracy. To właśnie na tym etapie następuje zakończenie oraz odbiór inwestycji. Etap ten jest z naszego punktu widzenia niezwykle satysfakcjonujący, gdyż właśnie tu efekt naszej pracy zostaje przekazany do użytkowania. 

 

Udostępnij post: