Gwarancja a rękojmia przy zakupie mieszkania- co trzeba wiedzieć?

Gwarancja a rękojmia przy zakupie mieszkania- co trzeba wiedzieć?

Decydując się na zakup nowego mieszkania spodziewamy się, że skoro jest nowe, to jest wolne od wad i usterek. Niestety nie zawsze tak jest. Wszelkie niezgodności możemy oczywiście zgłosić podczas odbioru mieszkania.

Co jednak zrobić, kiedy wada zostanie wykryta znacznie później? W takim wypadku warto wiedzieć czym jest gwarancja oraz rękojmia – instrumenty, którymi dysponuje konsument. W tym artykule przybliżymy różnice między nimi.

Czym jest rękojmia?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady towaru (fizyczne, jak i prawne). Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską – deweloperów obowiązuje rękojmia. Oznacza to, że kupujący ma prawo żądać usunięcia wad, ale także m. in. obniżenia ceny, lub też odstąpienia od umowy.

Okres rękojmi to 5 lat od momentu przekazania mieszkania kupującemu.

Warto pamiętać, że odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi nie dotyczy wad, które wynikają z niewłaściwej eksploatacji mieszkania.

Jeśli zauważymy wadę w mieszkaniu, najlepiej od razu powiadomić o tym dewelopera drogą pisemną.

Czym jest gwarancja?

W przeciwieństwie do rękojmi, która przysługuje z mocy prawa, gwarancja jest dobrowolnie udzielana przez dewelopera.
Kolejną różnicą jest fakt, że warunki gwarancji są określane przez dewelopera. Powinny one być zawarte w umowie deweloperskiej.

Jeżeli nie został określony inny okres, okres gwarancji obowiązuje przez 2 lata od momentu przekazania mieszkania.

Obydwa instrumenty występują niezależnie. Ważne, by w momencie zgłaszania swoich roszczeń deweloperowi określić czy chcemy skorzystać z gwarancji, czy rękojmi.

Udostępnij post: