Proxima-Service jako predeweloper

Proxima-Service jako predeweloper

Predeweloper, czyli kto?

Firma Proxima-Service na rynku deweloperskim działa już 28 lat. W ostatnim czasie głównym nurtem naszych zainteresowań stały się nieruchomości gruntowe. Poszukujemy, analizujemy oraz przygotowujemy grunty pod inwestycje budowlane. Podmiot zajmujący się tego typu dzialalnością, nazywany jest predeweloperem. Czynności, przeprowadzane przez predeweloperów mają na celu wzrost wartości danego gruntu (oraz jego potencjału) poprzez np. zmianę dotychczasowego przeznaczenia terenu.

 

Czynności predeweloperskie w procesie inwestycyjnym

Pierwszym krokiem, które podejmujemy jako predeweloper jest poszukiwanie nieruchomości gruntowych oraz bardzo wstępna analiza potencjału, biorąd pod uwagę podstawowe kryteria: powierzchnia gruntu oraz jego cena.

Następnie przygotowujemy analizę lokalizacji ziemi, by określić możliwości wykorzystania go w przyszłości. W tym kroku bierzemy pod uwagę m.in. komunikację, jakość powietrza, istniejące wokół placówki, powierzchnię PUM, GLA w przypadku biur i powierzchnię usług.

Kolejnym zadaniem predewelopera jest analiza uwarunkowań prawnych w ramach planowania i zagospodarowania przestrzennego terenu.

Po przeprowadzeniu powyższych analiz i określeniu potencjału nieruchomości gruntowej, przystępujemy do opracowania szczegółowej analizy terenu (z uwzględnieniem analiz prawnej, gruntowej oraz technicznej), opracowania głównego planu zagospodarowania oraz dokumentacji, zawierającej specyfikację techniczną.

Na koniec bardzo ważnym krokiem jest uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń, które umożliwią realizację inwestycji deweloperskiej na tym terenie.

Dalsze kroki w procesie inwestycyjnym

Na tym kończy się rola predewelopera w procesie inwestycyjnym, który w dalszej kolejności polega na:

  1. Przygotowaniu szczegółowego kosztorysu inwestycji oraz wyborze wśród ofert wykonawców inwestycji
  2. Przygotowaniu i pozyskaniu źródła finansowania inwestycji
  3. Przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu marketingowego
  4. Przeprowadzeniu procesu zakończenia budowy i oddania inwestycji do użytkowania
  5. Przekazaniu lokali mieszkalnych i umów przenoszących własność na nabywców lokali.

Jako predeweloper występujemy w całym późniejszym procesie inwestycyjnym, jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie formalne inwestycji.

 

Proxima- Service posiada oraz gromadzi własny bank ziemi. Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne oraz prawne, zainteresowane sprzedażą gruntów na terenie nie tylko Krakowa.

Prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem: +48 12 422 22 99 oraz mailowy, pod adresem: biuro@proxima-service.pl

 

Udostępnij post: