Wieczyste użytkowanie gruntów przechodzi do lamusa!

Wieczyste użytkowanie gruntów przechodzi do lamusa!

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, na mocy której użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów! To ważna zmiana w polskim ustawodawstwie, która pomoże rozwiązać problemy, jakie napotykają właściciele lokali w budynkach wielolokalowych przy przekształcaniu praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na chwilę obecną zmiany dotyczą gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Przekształcenie ma odbyć się automatycznie, na mocy prawa. W ciągu 12 miesięcy od przekształcenia właściciele otrzymają zaświadczenie od właściwego Urzędu. Takie samo zaświadczenie otrzyma również sąd rejonowy, na mocy którego dokona on odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej.

Na wniosek właściciela – zaświadczenie otrzymać można już w ciągu 4 miesięcy.

 

Jakie są opłaty?

Proces przekształcenia będzie odpłatny. Nie będzie już natomiast opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Koszt przekształcenia, to 20 opłat rocznych przekształceniowych. Wynosi ona tyle, ile wynosiłaby opłata roczna użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w 2019 roku. Dzięki temu, że opłata ta nie będzie aktualizowana jednostkowymi wycenami gruntów, właściciel uniknie nagłych podwyżek.

Co więcej, całą opłatę można wnieść „z góry”.

Do tego przewidziano bonifikaty:

  • w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa – jednorazowy wykup z 60% bonifikatą
  • w przypadku gruntów należących do samorządów – w tym przypadku wysokość bonifikaty jest zależna od lokalnych władz. W przypadku Krakowa ustali ją Rada Miasta Krakowa.

 

Jakie korzyści dla właścicieli niesie zmiana?

  • brak opłat za użytkowanie wieczyste – użytkownik wieczysty staje się właścicielem
  • brak aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
  • wybór sposobu opłaty za przekształcenie – 20 rocznych opłat przekształceniowych (zamiast opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, płatnych przez 99 lat) lub wpłata jednorazowa
  • w przypadku wpłat jednorazowych – znaczące bonifikaty
  • w przypadku przekształcenia wpis dotyczący własności do księgi wieczystej będzie wolny od opłat

 

 

źródło: www.miir.gov.pl

 

Udostępnij post: